• Shipping

    Shipping fee is automatically added when you place your order in the shoppingcart. Amorina Art is using Post Nord to deliver the artworks.

Skip to product information
1 of 2

Amorina Art

Sjælsportræt – Himmelbjørn

Regular price 0,00 DKK
Regular price Sale price 0,00 DKK
Sale Sold out
Tax included.

Himmelbjørn - Han er et barn af himlen og bærer af stjernelyset. Han dvæler på Moder Jord for at forankre fred, kærlighed og omsorg. Når han åbner sit hjerte og folder sin sjælskraft ud vil han manifestere det hellige maskuline. 

Sky bear
He is a child of heaven and bearer of the starlight. He dwells on Mother Earth to anchor peace, love and care. When he opens his heart and unfolds his soul power, he will manifest the sacred masculine.