Nedstigningen – en indre udviklingsrejse

Nedstigningen – en indre udviklingsrejse

Denne tegning er en øjenvidneberetning af en indre rejse. Jeg er Alkymist! …og nej jeg kan ikke lave bly om til guld, ikke fysisk desværre 😉 Men jeg har igennem rigtig mange år arbejdet med den åndelige alkymi, som er en ældgammel personlig udviklingsvej, hvor man aktivt arbejder med at transmutere sindets bly til guld.

En alkymistisk udviklingsvej

Det er en ret intens udviklingsvej og den er afsindig individuel, for når man først har lært grundprincipperne til at gå sin egen højere bevidsthed (sjælen) i møde, så tager sjælen simpelthen over og arbejder aktivt sammen med din almindelige dagsbevidsthed! Alle vil opleve dette på deres helt særlige måde, som passer bedst til deres præferencer. Det jeg oplever er, at min egen højere bevidsthed healer, guider og underviser mig og da jeg er meget visuel og kinæstetisk i min læringsmåde, så foregår al min undervisning på måder jeg kan se og mærke.

Undervisning i andre universer

Når jeg går ind i meditativ tilstand eller en anden bevidsthedstilstand, hvor jeg stadig er helt klart tænkende, bliver jeg ofte mødt af fysiske fornemmelser og en form for film som giver mig nogle indsigter og måske anvisninger til mig, som jeg skal bruge til at løse en opgave med i min fysiske verden. Eller det kan være at en af mine Guider kommer og tager med på rejser i de indre universer også kendt som fx Otherworld, over- og underverdenen eller andre dimensioner/paralleluniverser. I disse verdener er vores snævre rammer for virkeligheden ophævet og jeg møder mine Guider som kan være “fabeldyr”, engle, Gudinder og Guder, stjernefolk, Naturvæsner som Devaer, elvere, feer, gnomer, træer, sten og meget andet, som jeg slet ikke har navne for. Jeg kan være mig selv eller forvandle mig og jeg kan opleve mig selv indefra, samtidig med at jeg kan se mig selv udefra i en større kontekst. Herfra viser de mig ofte større sammenhænge og perspektiver og giver mig nye forståelse-kontekster.
Når mine Guider underviser, så foregår det ofte ved at jeg får vist fx en bestemt ting jeg kan arbejde med både i den indre magiske verden og når jeg er tilbage i min dagsbevidsthed.

Et tegnet koncentrat

Min tegning er her et eksempel på hvordan jeg visuelt oplever sådan en indre udviklingsrejse. Tegningen er et stillbillede, som er et koncentrat at hele den indre film jeg oplevede for en uges tid siden. Et sådant billede indeholder stor kraft, fordi man på en måde fanger de særlige energifrekvenser. Så snart jeg kommer ud af min udvidede bevidsthedstilstand, sørger jeg for at fange alle mine indsigter ind med noter og skitser, for disse rejser er flygtige ligesom drømme og hvis jeg ikke sørger for at få dem fanget ind, så falmer de simpelthen i dagsbevidstheden.

Jeg har tegnet dette billede som jeg kalder nedstigningen og vil gerne give jer et overordnet indblik i hvad det forestiller, ved at fortælle lidt om, hvad det er jeg oplever på sådan en rejse, men selvfølgelig uden alle mine private anvisninger.
“Jeg ser min højere sjælsbevidsthed laver en nedstigning i kroppen (descention). Jeg ser sjælen som er pakket ind i en slags kvadratisk diamantform tippet så den peger med en trekantform nedad hvor den bevæger sig igennem kroppen og mod mit bækken. Bækkenet fremstår som en trekant balancerende på spidsen og den diamantformede pakke trækkes ind i mit bækken og kan komme næsten helt ind til kanten. Jeg får at vide, at sjælen oplever en slags transmutation når den kan klikkes helt ind i bækkentrekanten og jeg blot mangler lige den sidste bid. Udfordringen er at den sidste vej hen til kanten, er der, hvor man helt må overgive sig til den højere bevidstheds anvisninger. Man kan nemlig ikke se eller tænke sig frem til vejen. Man kan kun mærke sig frem og tage skridt ud i det uvisse og der vil sjælen gå dig i møde og give dig de opgaver du mangler for at tage det sidste trin for at ramme slusen. Slusen ligner en stiliseret yoni-åbning som den traditionelle kristne Vesca Picses. Selve den diamantformede pakke, som er beholder for den højere sjælsbevidsthed, er et hårdt stenagtigt lag. Det består af gamle emotioner og tankeformer som er stivnet og spærrer sjælen inde og derved hæmmer dens udtryk i den fysiske verden. Jeg kan se at det er sorg, vrede, frygt, traume som er frosset ind i strukturen og har forårsaget sjæle-splitning. Jeg får vist, at når sjæls-pakken når næsten helt hen til kanten vil strukturen begynde at løsne sig og emotionerne slippes fri igen, så de kan blive bevidstgjort og mærket/rummet og sjæle-indhentningen kan ske.”

Energien arbejder, en healingsrejse tager form

Da jeg vågner næste morgen er jeg overvældet af stor sorg og jeg fik kontakt til min tidligste ungdom. Jeg fik billeder og minder ind i en kaotisk ikke logisk rækkefølge af smertefulde oplevelser jeg havde fortrængt.
Min Guide kom til mig og sagde at jeg måtte tage på en sjælsrejse og samle de stykker af min sjæl ind igen, hun gav mig en ægformet sten, som jeg skulle placere sjæls-stykkerne som jeg samlede. Når jeg havde hentet dem ind, skulle jeg sætte stenen ind i min mave.
Jeg stod op og gik en lang tur langs vandet, fandt mig en sten at holde og mens jeg gik, tillod jeg al sorg og smerte at komme op igen og lade minderne strømme og favnede dem en ad gangen. Jeg lagde derefter al smerten ind i den fysiske sten og når den opløste sig og frigav sjæls-stykker lagde jeg dem ind i den ægformede sten, som jeg bar i sindet. Den fysiske sten gav jeg til vandets Deva og bad hende rense og transmutere energien.
Da jeg kom hjem, lagde jeg mig og gik ind i meditativ tilstand. Her tog jeg sjæls-stenen og placerede den i min mave ca midt i den diamantformede pakke og trak vejret dybt, indtil der begyndte at komme bevægelse i maven. Pakken begyndte at rokke en lille smule og bevægede sig meget stille helt hen mod kanten indtil den lige som klikkede ind i mit bækken. Den diamantformede pakke begyndte at krakelere og en stor sort sprække åbnede sig og jeg kunne se de uendelige dybsorte skaberrum glimte som sorte diamanter derinde. En sluse åbner sig for enden af sprækken, slusen mundede fysisk ud i min yoni og den diamantformede pakke bliver trukket igennem som en slags genfødsels-kanal og i det øjeblik den rammer slusen opløses pakke-strukturen og bliver til et silkeagtigt blødt og svævende stof. Stoffet bølger og deler sig i to bølgeformer; til venstre en vandagtig bølge og til højre en flammeagtig bølge. I midten mellem de to bølger kommer en slangeagtig form til syne som begynder at sno sig som om sig selv og derefter bliver til en DNA streng som bliver større og større indtil den ligesom opløses og splitter sig ud i to bølgeformer af ild og vand. Af ild og vandbølgen toner en mand og en kvinde frem og de ser på hinanden med længsel og smelter derefter sammen med hinanden og bølgerne.
Jeg forstår på min Guide, at jeg gik igennem en initiering og når jeg sørger for at lave dette “oprydningsarbejde” hver gang jeg støder på svære emotioner, som kommer op i min dagsbevidsthed, så vil jeg aktivere at min indre maskuline og feminine er forenes. Hver gang vil det hæve frekvensen en smule indtil den er høj nok til at min sjælsbevidstheden kan være tilstede i kroppen hele tiden og bruge mig som en bro mellem himmel og jord.
Back to blog

Leave a comment